Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

Yönerge

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (ÇOMÜ-HADYEK) YÖNERGESİ

Ekler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (ÇOMÜ-HADYEK) YÖNERGESİ.docx
Genelge 2019 - 3.pdf
Genelge 2019- 3 (EK-1).docx
Genelge 2019- 3 (EK-2).docx
Hyn Dny Etik Kurul Çalışma Usul ve Esas Yönetmelik.docx