Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

Nasıl başvuru yapabilirim?

 

Araştırma Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu

Degisiklik Bildirim Formu

Dilekçe

Eğitim Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Taahhütname

Ölü Hayvan Ve Dokusu (Hibe) İle Çalışma İsteği Bidirim Formu

Proje Sonuc Rapor Formu

 

Başvuru evrakları;

1) Mail ile hadyekcomu.edu.tr adresine,

2) UBYS sistemi üzerinden "604.02.01" dosya planı numarası ve "Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul Başvurusu" konu başlığı ile Dilekçe yazılıp, eklerine başvuru çeşidine göre gerekli evraklar eklenmelidir. UBYS üzerinden yazılan dilekçe varsa eğer bağlı bulunulan Anabilim dalı başkanlığı üzerinden yazılmalıdır.( İmza sırası hiyerarşik olarak örn; Anabilim dalı başkanı, Bölüm başkanı, Dekan şeklinde olmalıdır). Düzeltme dilekçelerinde "604.01.04" dosya planı numarası kullanılabilir.

3) Tüm evraklar ayrıca ıslak imzalı olarak Etik Kurul sekreteryasına (ÇOMÜDAM) teslim edilmelidir.

 

Gerektiği takdirde ayrıntılı başvuru kuralları için tıklayınız.