Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

Hakkımızda

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde, deneysel, test ve eğitim amaçlı olarak kullanılacak hayvanların barındırılmaları, üretilmeleri, doğadan izole edilmeleri, nakledilmeleri, deneylerde kullanılmaları ve üzerinde gözlem yapılması ile ilgili tüm aşamalarda etik bakımdan kabul edilebilir uygulamaların sınırlarını belirlemek ve araştırma önerilerini bu açıdan incelemek üzere oluşturulacak “Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu”nun kuruluş ve çalışma esaslarına, yapılması planlanan işlemlerin sunulmasına, araştırma önerilerinin incelenmesine, uygulamalarına izin verilmesine ve gerektiğinde sonlandırılmasına ilişkin esasları belirlemektir.

DUYURULAR Tüm Duyurular
  • Duyuru Bulunamadı!

BAĞLANTILAR