Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

İletişim Bilgileri
E-posta : hadyek@comu.edu.tr
Telefon : 0286 218 00 18 - 26002
Faks : 0286 212 19 97
Adres : COMÜ Terzioğlu Yerleşkesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Çanakkale /Merkez
Sosya Medya :
Web Sorumlu Bilgileri
Adı Soyadı : Ufuk DEMİR
E-posta : hadyek@comu.edu.tr
Telefon : 0(286)218 00 18 - 26002