Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge Bilgilendirmesi

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası
Eğitim Programına Dair Genelge için tıklayınız.

EK 1: Eğitim Hedefleri için tıklayınız.