Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

Formlar

Araştırma Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu

Degisiklik Bildirim Formu

Dilekçe

Eğitim Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Taahhütname

Ölü Hayvan Ve Dokusu (Hibe) İle Çalışma İsteği Bidirim Formu

Proje Sonuc Rapor Formu

 

Ekler

Araştırma Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu.doc
Degisiklik Bildirim Formu.doc
Dilekçe.doc
Eğitim Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu.doc
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Taahhütname.doc
Ölü Hayvan Ve Dokusu (Hibe) İle Çalışma İsteği Bidirim Formu.doc
Proje Sonuc Rapor Formu .doc