Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

Yönerge

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (ÇOMÜ-HADYEK) YÖNERGESİ

Ekler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (ÇOMÜ-HADYEK) YÖNERGESİ.docx