Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

Yönerge

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (ÇOMÜ-HADYEK) YÖNERGESİ

Ekler

2017-7 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Genelge .pdf
2017-7 EK-1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Genelge Eki (1).pdf
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURULU (ÇOMÜ-HADYEK) YÖNERGESİ.docx
Hyn Dny Etik Kurul Çalışma Usul ve Esas Yönetmelik.docx