Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

Formlar

Araştırma Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu

Eğitim Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Taahhütname

Dilekçe

Ekler

Araştırma Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu.doc
Dilekçe.doc
Eğitim Amaçlı Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başvuru Formu.doc
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Taahhütname.doc