Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

III. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı Başarıyla Tamamlandı

detaylar için lütfen tıklayınız.