Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL TOPLANTISI

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 27.10.2016 tarihinde toplanacaktır. Başvurular en geç 26.10.2016 tarihi mesai bitimine kadar alınacaktır.