Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL TOPLANTISI

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL TOPLANTISI

TUBİTAK başvuruları sebebiyle 05.09.2017 Salı günü toplantı  yapılacak olup; Başvurular   05.09.2017 Salı günü saat  en geç 10:00'a  kadar kabul edilecektir. Bu saatten sonra gelen başvurular bir sonraki toplantıda değerlendirilecektir.