Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL TOPLANTISI

HAYVAN DENEYLERİ YEREL ETİK KURUL TOPLANTISI

02.03.2017 tarihinde yapılması planlanan Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurul toplantısı iptal edilmiş olup; ileri bir tarihe ertelenmiştir.