Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

ÇOMÜDAM'DA DENEY HAYVANI KULLANIM SERTİFİKA PROGRAMI BAŞLADI