Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

ARAŞTIRICILARIN DİKKATİNE HADYEK 2016/05 nolu toplantı 09.06.2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

ARAŞTIRICILARIN DİKKATİNE

 

Proje başvurusu yapmak isteyen araştırıcıların Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulumuza yapacakları başvurularda gecikme ve sorun yaşamamaları için başvuru evraklarını hazırlayıp 08.06.2016  saat 15:00 a kadar Kurulumuz sekreteryasına teslim etmeleri  gerekmektedir. 

 

Kurul Gündemine alınan başvurular ile ilgili sonuç yazıları  10 Haziran tarihinden itibaren Kurul Sekretaryasından veya EBYS sistemi üzerinden alınabilir.