Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu
(HADYEK)

4. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Programı ÇOMÜDAM’da Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) - Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen 4. Deney Hayvanları Kullanım Sertifika programı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOMÜDAM) merkez binasında başladı.

Deyatlar için tıklayınız.